Ep2. "เสริมอก ใต้กล้ามเนื้อ เหนือกล้ามเนื้อ ดูออลเพลนคืออะไร หมอหลุยส์มีคำตอบ”

 

Ep.1“เสริมหน้าอกแล้ว น้ำหนักขึ้น จริงหรือ!?”