ทีมแพทย์ของจาเรมคลินิก

ประวัติแพทย์จาเรมคลินิก

นพ. พลเดช สุวรรณอาภา

(หมอหลุยส์)

ศัลยแพทย์ เฉพาะทางเสริมหน้าอก

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์สภาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

 • Breast Augmentation กรุงโซล ประเทศเกาหลี
 • Intersive teaching Liposuction with Dr.Klien USA
 • Training Open technique nasal implant กรุงโซล ประเทศเกาหลี
 • Botulium Toxin Type A Workshop
 • Masterclass Rhinoplasty : All Aspects of Nose Surgery ที่ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Aesthetic Surgery of korea

ผลงานเด่น

 • เป็นแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางเสริมหน้าอก
 • เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ออกแบบ และปรับรูปหน้า
 • แพทย์วิทยากรศัลยกรรม, ผู้ฝึกสอน และเป็นผู้ก่อตั้ง “Jarem Clinic”

พญ. ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล

(หมอยุ้ย)

จักษุแพทย์ เฉพาะทางรอบดวงตา

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์สภาเฉพาะทางจักษุแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellowship in Occuloplastic and reconstructive surgery,
 • Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • Aesthetic Eyelid Surgery of Korea

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา สาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งรอบดวงตาและเบ้าตา 
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา
 • European College of Aesthetic Medicine and Surgery
 • Certificate of attendance of advanced
 • And revision blepharoplasty from KCCS, Korea

ผลงานเด่น

 • เบื้องหลังศัลยกรรมดวงตา ทำตาสองชั้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คลินิกชั้นนำ
 • แก้ไขปัญหารอบดวงตา ย้ายไขมันตา
 • ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ประจำ “Jarem Clinic”

ทีมแพทย์จาเรมคลินิก

ทีมแพทย์จาเรมคลินิก ประกอบไปด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่มากไปด้วยประสบการณ์และมีฝีมือทางด้านศัลยกรรมความงาม โดยทางจาเรมคลินิกพร้อมที่จะเปิดตัวทีมแพทย์ในเร็วๆนี้

“ความสวยที่คุณกำหนดได้ด้วยตัวเอง”

จาเรมคลินิก เราเน้นสวยอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย ทุกคนจะต้องสวยในแบบของตัวเอง ตามพื้นฐานสรีระที่แตกต่างกัน โดยศัลยแพทย์จะออกแบบความงามให้คุณอย่างเหมาะสม

หรือโทรทันที