ทีมแพทย์ของจาเรมคลินิก

ประวัติแพทย์จาเรมคลินิก

หมอหลุยส์,นพ พลเดช สุวรรณอาภา
หมอยุ้ย,พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล
หมอเนตร
หมอเบนซ์

“ความสวยที่คุณกำหนดได้ด้วยตัวเอง”

จาเรมคลินิก เราเน้นสวยอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย ทุกคนจะต้องสวยในแบบของตัวเอง ตามพื้นฐานสรีระที่แตกต่างกัน โดยศัลยแพทย์จะออกแบบความงามให้คุณอย่างเหมาะสม

หรือโทรทันที